Cooling installation
Ook Group Ringoot engageert zich in de toekomst.

Daarom hebben we te Brussel de nodige investeringen gedaan om over één van de meeste energiezuinige en milieuvriendelijkste koelinstallaties aanwezig op de hedendaagse markt te beschikken. 

Group Ringoot heeft in Brussel al zijn koelinstallaties laten vervangen om klaar te zijn voor de toekomst. Koelinstallaties op milieuschadelijke freonkoelmiddelen zullen in de toekomst door de steeds strenger wordende milieuwetgeving moeten verdwijnen.

Het doel was om een installatie te bouwen die ondanks de soms wijzigende wetgeving betreffende koelmiddelwetging de tijd en de milieueisen van de toekomst makkelijk kon doorstaan. Daarom heeft Group Ringoot gekozen voor een natuurlijk koelmiddel NH3 (ammoniak), welk geen enkel schadelijk effect heeft op de natuur of de ozonlaag. Hiermee komt zij tegemoet aan de Kyoto-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.
 
De nieuwe installatie wordt bovendien continu opgevolgd door een complex sturing-, registratie- en bewakingssysteem, zodat deze op elk ogenblik op de meest energiezuinige manier werkt. Bij de minste afwijking van de ingestelde parameters wordt Goup Ringoot verwittigd zodat de kwaliteit van de producten ten allen tijde gegarandeerd blijft.

M.a.w. de optimale bewaarconditie welke ervoor zorgt dat de topproducten van Ringoot Fruit en Ringoot Overseas, topproducten van onze klanten worden.